Kajkonstruktion

 

Kajen til den nye havn er lavet med en væg af spunsjern, hvorefter området inden for væggen er fyldt op med sprængsten.

Den nye hovedkaj er 310 meter lang. Derudover er der en mindre kaj på den nordlige side af terminalområdet 50.

Til konstruktionen blev der brugt 310 spunsjern à 1,4 meter og 320.000 m3 opfyldningsmaterialer. Til opfyldningen inden for væggen anvendtes primært sprængsten fra udsprængning på Qeqertat og Fyrø.

Tegning 4050 0 

Langs den nordlige halvdel af kajen blev spunsjernene vibreret ned i de eksisterende havbundssedimenter. Foran spunsvæggen blev havbunden rettet af, og der blev etableret erosionssikring for at sedimenterne som holder spunsen ikke skylles væk.

Tegning 3200 2

Ved den sydlige del af kajen lå fjeldet højere end den tiltænkte dybde for den nye havn. Her blev fjeldet sprængt væk.

Spunsjernene kan ikke vibreres eller rammes ned i fast fjeld, så her blev sprængt en ca. 4 meter dyb rende, som spunsen placeres i.

Tegning 3200 1

Foran spunsen fyldes renden op med sand og grus inden der laves erosionssikring med større sten øverst i renden.

Bag ved spunsen fyldes renden som en del af opfyldningen for terminalområdet.