Projektet

Kajen til den nye havn laves med en væg af spunsjern, hvorefter området inden for væggen fyldes op med sprængsten.

Projekt2

Til opfyldningen af kajområdet skal bruges ca. 320.000 kubikmeter sprængstensmateriale.

Her anvendes det udsprængte fjeld fra Qeqertat og Fyrø. Til dette bruges ca. 200 ton sprængstof.

Ud over sprængning på Qeqertat og Fyrø skal der sprænges ca. 21.000 m3 fjeld under vand.

Langs en del af kajen ligger fjeldet højere end de 13 meters dybde, og skal bortsprænges, for at sikre tilstrækkelig vanddybde.

Samfundsøkonomisk Konsekvensvurdering
I forbindelse med forarbejderne omkring udvidelsen af Nuuk havn, har Finansdepartementet engageret Rambøll til at lave en Samfundsøkonomisk konsekvensvurdering omkring udvidelsen af Nuuk Havn. Læs denne her

VVM undersøgelse
I forbindelse med havneudvidelsen og de tilhørende anlæg er der lavet en VVM undersøgelse (Vurdering og Virkninger på Miljøet). Læs mere her