Bygninger

 

På den nye havn laves 3 bygninger:

  • Administrations- og pakhusbygning med køle-/frysehus
  • Værksted til servicering af havnens maskiner.
  • PTI-bygning til servicering af køle-containere.

Pic Pakhus
Illustration fra udbud

Den største bygning bliver i 3 etager, og kommer til at indeholde pakhus, køl- & frys samt kontorer til administration af havn og fragt.

Kundeområdet til ind- & udlevering af fragt vil ligeledes at være at finde her.

Pic Set Fra Vejen
Illustration fra udbud

Nord for pakhuset bygges et værksted til servicering og reparation af havnens maskiner.

Pic Set Fra Luften 3
Illustration fra udbud

Syd for pakhuset laves områdets mindste bygning: PTI-bygningen.

PTI-bygningen indeholder faciliteter til vask og inspektion af køle-containere (reefers), som vil være placeret i den sydlige del af terminalområdet.