Kajkonstruktion

 

Kajen til den nye havn laves med en væg af spunsjern, hvorefter området inden for væggen fyldes op med sprængsten.

Den nye hovedkaj bliver 310 meter lang, og kommer til at ligge omtrent overfor den nuværende Atlantkaj. Derudover kommer en mindre kaj på den nordlige side af terminalområdet.

Til konstruktionen skal bruges 310 spunsjern à 1,4 meter og 320.000 m^3 opfyldningsmaterialer. Til opfyldningen inden for væggen anvendes primært sprængsten fra udsprængning på Qeqertat og Fyrø.

Tegning 4050 0 

Langs den nordlige halvdel af kajen vibreres spunsjernene ned i de eksisterende havbundssedimenter. Foran spunsvæggen rettes havbunden af, og der laves erosionssikring for at sedimenterne som holder spunsen ikke skylles væk.

Tegning 3200 2

Ved den sydlige del af kajen ligger fjeldet højere end den tiltænkte dybde for den nye havn. Her må fjeldet sprænges væk.

Spunsjernene kan ikke vibreres eller rammes ned i fast fjeld, så her sprænges en ca. 4 meter dyb rende, som spunsen placeres i.

Tegning 3200 1

Foran spunsen fyldes renden op med sand og grus inden der laves erosionssikring med større sten øverst i renden.

Bag ved spunsen fyldes renden som en del af opfyldningen for terminalområdet.