Sprængning

 

Sprængning
En del af det nye havnebyggeri består i bortsprængning af fjeld på øerne.

Sprængning foretages af 2 grunde:

  • For at få et jævnt terminalområde skal fjeldtoppene på Qeqertat og Fyrø sprænges væk.
  • En stor del af kajområdet ligger ude i vandet og skal fyldes op.

Til opfyldningen af kajområdet skal bruges ca. 320.000 m3 sprængstensmateriale. Her anvendes det udsprængte fjeld fra Qeqertat og Fyrø. Til dette bruges ca. 200 ton sprængstof.

                             Tegning 2050 2

Fyrene på Fyrø ligger tæt på det område som skal udsprænges. For at beskytte dem vil de, i samarbejde med Søfartsstyrelsen, blive taget ned inden udsprængningen kommer for tæt på.

Når sprængningsarbejdet på Fyrø er færdigt vil fyrene blive reetableret på deres nuværende positioner.

Undervandssprægning
Ud over sprængning på Qeqertat og Fyrø skal der sprænges ca. 21.000 m3 fjeld under vand. Langs en del af kajen ligger fjeldet højere end de 13 meters dybde, som den færdige havn skal have. I disse områder skal fjeldet bortsprænges, for at havnen kan bygges.

                          Tegning 2051 2

 

I områderne med fast fjeld er det desuden nødvendigt at sprænge en rende, som spunsvæggen kan sættes i, da spunsjernene ikke kan rammes i intakt fjeld.

                            Tegning 2201 0