Sikuki

- Nuuk Harbour A/S

Sikuki Nuuk Harbour A/S blev stiftet den 23. december 2013.

Formålet med stiftelsen af selskabet er at anlægge, eje, drive og udvikle havneområder i Nuuk og dermed beslægtet virksomhed.

Selskabets stiftelsesdokument samt vedtægt fremgår:

PdflogoStiftelsesdokument

Pdflogo Vedtægter 

I Selskabets første fase er det Selskabets formål at udarbejde projektmateriale og udbyde projektet i licitation med henblik på, at aktionærerne kan tage endelig stilling til realisering af projektet og yderligere kapitalindskud.

Den nye havn som Sikuki Nuuk Harbour A/S skal opføre, vil kunne imødekomme de udfordringer, som den eksisterende containerhavn står overfor, herunder effektiviseringsgevinster ved håndtering af containere. Den nye havn vil også give de havnerelaterede virksomheder mulighed for at vokse og øge aktivitetsniveauet, herunder for trawlere, krydstogtskibe og efterforskningsaktiviteter.

Den nye og fremtidssikrede havn anlægges ved Fyrø i Nuuk havn, og vil blive etableret med en ny kaj, et areal til container bagland samt hovedkontor for Royal Arctic Line, pakhus og værksted. Hertil kommer yderligere arealer på, der kan anvendes som lay-down-arealer til bl.a. efterforskningsaktiviteter.

I forbindelse med anlæggelsen af havnen opfører Sikuki havnerelaterede bygninger såsom havnekontor, hovedkontor til RAL, Pakhus og værksteder.

Placeringen af havnen giver muligheder for fremtidige udvidelser. Den ny havn omfatter en samlet investering i havneanlæg, bygninger og opgradering af infrastruktur. Havnen kommer til at fungere som en hub for alt gods ind og ud af Grønland.

Efter færdiggørelsen af havnen, skal denne drives under delvist kommercielle vilkår, dog uden det er hensigten, at selskabet skal generere betydelige overskud. Havnens indtægtskilder vil hovedsageligt bestå af udlejning af arealer, bygninger og kraner.

Eksisterende havneanlæg er ligeledes indskudt i Sikuki Nuuk Harbour A/S med overtagelse i 2016. De eksisterende havneanlæg samt de nyanlagte, gør at Sikuki Nuuk Harbour A/S vil være ansvarlig for de fleste havnearealer i Nuuk, og at selskabet med den funktion som havnen er påtænkt for hele Grønland, vil have en central rolle for Grønlands udvikling.