Historien om SIKUKI

Sikuki Nuuk Harbour A/S blev stiftet i december 2013. Men ønsket om en udvidelse af havnefaciliteterne i Nuuk opstod for over 15 år siden.

Nuuk Havn er Grønlands største havn og spiller en central rolle for godstransporten til, fra og i Grønland. Gennem en del år har Nuuk Havn imidlertid mødt kapacitetsbegrænsninger, der har gjort det relevant at udvide havnen. Mulighederne for at bygge en havn har været diskuteret gennem mange år.

Sikuki Nuuk Harbour A/S’ formål er at anlægge, eje, drive og udvikle havneområder i Nuuk og virksomhed beslægtet  dermed. Sikuki Nuuk Harbour A/S blev stiftet den 23. december 2013, efter et længere tilløb. Den endelige stiftelse skete blandt andet på baggrund af Transportkommissionens betænkning fra 2011. Heri konkluderes, at en ny havn i Nuuk vil medføre et samfundsøkonomisk overskud, og Transportkommissionen anbefaler, at der anlægges en ny havn i hovedstaden.

I februar 2015 indgik SIKUKI aftale med Per Aarsleff Grønland ApS om en totalentreprise på byggeriet af ny containerterminal. Kontrakten er udformet på baggrund af en prækvalifikation og efterfølgende licitation, som blev afholdt i 2014.

Inatsisartutlov om havne & Inatsisartutlov om Sikuki Nuuk Habour 
I juni 2015 offentliggjordes to Inatsisartut-love: Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne, som  blandt  andet  regulerer  brugen af og betaling for brug af havne i Grønland, samt Inatsisartutslov nr. 17 af 3. juni 2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk  som  omhandler  formålet  med selskabet og byggeriet af nyt anlæg (begge love kan findes på www.lovgivning.gl).

Lejeaftale
Containertransporten til og fra Grønland er en væsentlig forudsætning for SIKUKI, og i de første år vil containertransporten tilvejebringe op mod 95 procent af indtjeningen. Royal Arctic Line har koncession på containertransport til, fra og i Grønland, og en lejeaftale med Royal Arctic Line er således en grundlæggende forudsætning for havnen. I juni 2015 faldt lejeaftalen med Royal Arctic Line på plads

Finansiering 
Med disse grundlæggende forudsætninger på plads kunne bestyrelsen i juni indgå en fordelagtig finansiering, med en lav rente. Finansieringen har sammen med et tilpasset design og dermed reduceret entreprise, betydet at det samlede projekt er markant billigere end tidligere antagne forudsætninger i grundlaget for SIKUKIs etablering. Eksempelvis bliver Royal Arctic Lines betaling til SIKUKI mere end 25 procent billigere end tidligere indikationer.

Byggeriet tager fart 
Byggeriet på Qeqertat er beregnet til containerterminal, og vil imødekomme de plads- og effektivitetsudfordringer som den eksisterende containerhavn står med. På den nye havn tilbydes hurtigere ekspedition af skibe via landbaserede kraner og forbedret terminallogistik. Havneudvidelsen vil også give havnerelaterede virksomheder mulighed for at vokse og øge aktivitetsniveauet, eksempelvis for trawlere, krydstogtskibe og fremtidig efterforskning.